دسته‌بندی نشده

عوارض جانبی عمل جراحی بینی
12 مرداد 1399

عوارض جانبی عمل جراحی بینی

خطاری در خصوص عوارض جراحی بینیدر نقاط مختلف بدن چاکراهای جذب انرژی وجود دارد و بالاخص بر روی منطقه ی پل بینی ,چاکرای بصیرت قرار دارد که در صورت عمل بینی قطعا فرد دچار اختلال دریافت انرژی می شود. تنظیم مقیاس بینی در افراد مختلف, بر مبنای نیاز طبیعی کبد و حرارت بدن در تصفیه…